Geobear logo

Lösningar för markstabilisering och förlängning av teknisk livslängd

Våra störningsfria marktekniska lösningar stabiliserar, stödjer och förlänger livslängden för vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och annan samhällsservice på grund av svag mark och sättningar som påverkar prestanda och säkerhet.

Geotechnical expertise across all sectors

We provide geotechnical expertise that offer the best solutions for varied ground conditions and situations. Geobear improves bearing capacity, provides structural underpinning, and re-levelling solutions. Other services include vibration reduction, water exclusion, void filling and embankment stabilisation. We have experts across all major infrastructure sectors including roads, railways, airports and utilities.

Roads & Highways
Railways
Ports & Airports
Utilities
Expansive Geopolymer used to re-level, lift or stabilise sunken/rocking concrete slabs. Correcting structural defects.
Our solutions consolidate the underlying ground and increase its bearing strength, resulting in long-term foundation support.
We improve the strength of the ground beneath foundations in order to add loads, without any excavation.
Our geopolymer forms a water barrier to prevent the migration of water into a site. Seal and protect your structure.
Improve the bearing capacity of existing foundations to accommodate additional current or future loading.
Restore support. Our range of materials can fill pipelines, tunnels, sinkholes, culverts, basements, and voids.

Fördelar med geopolymerinjektering:

1. Snabb och icke-invasiv. Minimal störning för din verksamhet samtidigt som du säkerställer driftskontinuitet.

2. Vi strävar efter att bli koldioxidneutrala. Vår metod för markförstärkning genererar mycket lite avfall eller biprodukter.

3. Hållbar: geopolymer har utmärkt motståndskraft mot kemisk och fysisk nedbrytning.

4. Anpassade lösningar: Anpassade för de specifika behoven och markförhållandena vid ditt projekt.

5. Vi erbjuder garanti: Vi erbjuder garanti på arbetet och är fullt försäkrade.

Recent Award wins for Innovation

Därför ska du välja Geobear för att lösa dina sättningsproblem

Vi är världsledande experter inom sättningslösningar med vår geopolymerinjektering. Vi uppfann processen och under våra 40 verksamma år har Geobear genomfört över 200 000 projekt.

70%

Snabbare lösning

Vi erbjuder ett icke-invasivt, snabbt och störningsfritt sätt att lösa sättningsproblem på vilket får din verksamhet att snabbare återgå i drift. Vi isolerar ett område i taget för  att verksamheten ska kunna fortgå.

47%

Mindre koldioxid

Vi använder material som har minimal påverkan på miljön, över ett 120-årigt scenario har våra behandlingar resulterat i en total minskning av 47,56% koldioxidutsläpp. Snällare mot miljön och bättre för samhället.

20%

Mer kostnadseffektiv

Den övergripande processen är mer kostnadseffektiv eftersom vi inte utför stora utgrävningar. Det finns ingen anledning att flytta ut, ta bort maskiner eller hyllsystem. Vår lösning innebär minimal förlust av intäkter på grund av driftstopp.

Förbättring av transportinfrastrukturen.
Reparation av väg- och flygbaneytor:

Att upprätthålla väg- och flygplatsinfrastrukturen är avgörande för tillväxt och stabilitet i ekonomin. Reguljära underhåll och reparationer är en nyckelfaktor för att minska kostsamma reparationer. Vår geopolymerinjektionsmetod är snabbare, mer hållbar och störningsfri jämfört med traditionella metoder för att hålla transportnätverket och infrastrukturen igång.

Traditionell betongreparation
Ytterligare kostnader för schaktning. Tung utrustning krävs.
Processen kan ta veckor när förberedelse, härdning och städning tas i beaktande.
Allmänheten påverkas. Ökad trafikstockning i området.
Geopolymerinjektionslösning
Ingen kostsam schaktning eller tung utrustning krävs.
Inget behov av att vänta i dagar på att betongen ska härda. Vår lösning härder på en timme.
Mycket mer kostnadseffektivt. Minskat antal vägarbeten och trafikstockning.

Kontakta våra experter

Fyll i dina kontaktuppgifter samt kort information om ditt problem så kan vi hjälpa dig att boka en sättningsbesiktning.
Vi kontaktar sedan dig för att diskutera ditt projekt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Smidigt och professionellt!Bedömning på plats, beredning, utförande, återkoppling efter utfört arbete samt uppföljning har fungerat klanderfritt.Har anlitat GeoBear tidigare med samma resultat :-)

En av Geobears kunder.

Framgångsberättelser

Vi är så stolta över det arbete vi har gjort för att hjälpa våra kunder. Här är ett urval av våra senaste projekt.

Our Customers

© Geobear 2023.