Geobear logo

Golvutjämning och stabilisering utan störningar i din verksamhet

Under 40 år har vi hjälpt företag att fortsätta driva sin verksamhet samtidigt som vi reparerar sjunkande golv och åtgärdar sättningar. Våra störningsfria lösningar kan stabilisera, nivåutjämna och lyfta betongplattor i fabriker, kommersiella fastigheter och logistikcenter.

Ground engineering and Geo-technical experts.

Our solutions are appropriate for any type of structure and are more economical than traditional methods.
We offer the best solutions for varied ground conditions and situations. Geobear improves bearing capacity and re-levelling solutions. Talk to us about your uneven floors, concern over future settlement, inadequate bearing capacity, voiding under floors, differential settlement or cracked walls and structures.

Roads & Highways
Railways
Ports & Airports
Utilities
Expansive Geopolymer used to re-level, lift or stabilise sunken/rocking concrete slabs. Correcting structural defects.
Our solutions consolidate the underlying ground and increase its bearing strength, resulting in long-term foundation support.
We improve the strength of the ground beneath foundations in order to add loads, without any excavation.
Our geopolymer forms a water barrier to prevent the migration of water into a site. Seal and protect your structure.
Improve the bearing capacity of existing foundations to accommodate additional current or future loading.
Restore support. Our range of materials can fill pipelines, tunnels, sinkholes, culverts, basements, and voids.

Fyra fördelar med geopolymerinjekting:

1. Snabb och störningsfri. Minimal störning för din verksamhet samtidigt som vi säkerställer kontinuitet i driften.

2. Vi strävar mot att bli koldioxidneutrala. Vi använder material som har minimal påverkan på miljön.

3. Designledda ingenjörslösningar. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för unika sättningsproblem och säkerställer bästa möjliga resultat.

4. Vi lämnar garanti på vårt arbete. Vi erbjuder garantier som ger större säkerhet och tillförlitlighet.

Recent Awards for Innovation & Excellence

Därför ska du välja Geobear för att lösa dina sättningsproblem

Vi är världsledande experter inom sättningslösningar med vår geopolymerinjektering. Vi uppfann processen och under våra 40 verksamma år har Geobear genomfört över 200 000 projekt.

70%

Snabbare lösning

Vi erbjuder ett icke-invasivt, snabbt och störningsfritt sätt att lösa sättningsproblem på vilket får din verksamhet att snabbare återgå i drift. Vi isolerar ett område i taget för  att verksamheten ska kunna fortgå.

53%

Mindre koldioxid

Vi strävar efter att bli koldioxidneutrala. En nylig studie av Carbon Footprint konstaterade att geopolymerinjektering genererar 53,02% mindre utsläpp än den traditionella metoden.

20%

Mer kostnadseffektiv

Den övergripande processen är mer kostnadseffektiv eftersom vi inte utför stora utgrävningar. Det finns ingen anledning att flytta ut, ta bort maskiner eller hyllsystem. Vår lösning innebär minimal förlust av intäkter på grund av driftstopp.

Hållbar grundläggningsteknik:
Vi stabiliserar grunden och ger strukturell stabilitet.

Betonggolv i fabriker och logistikcenter kan sjunka på grund av olika orsaker, dåliga markförhållanden, erosion, sättningar, vattenskador och dålig konstruktion. Geobear är en effektiv lösning för att åtgärda dessa problem och förbättra stabiliteten och betongplattans livslängd.

Traditionell pålning
Extra kostnader för utgrävning. Tillgång till byggutrustning krävs.
Traditionell pålning kan ta månader när förberedelse, härdning och städning beaktas.
Allmänheten störs. Ökad trafikstockning i området.
Building image
Geopolymerinjektering
Ingen kostsam utgrävning eller tung utrustning krävs.
Inget behov av att vänta i dagar på att betongen ska härda. Vår lösning härdar inom en timme.
Långvarig och mycket mer kostnadseffektiv. Bättre för miljön.

Kontakta våra experter

Fyll i dina kontaktuppgifter samt kort information om ditt problem så kan vi hjälpa dig att boka en sättningsbesiktning.
Vi kontaktar sedan dig för att diskutera ditt projekt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Smidigt och professionellt!Bedömning på plats, beredning, utförande, återkoppling efter utfört arbete samt uppföljning har fungerat klanderfritt.Har anlitat GeoBear tidigare med samma resultat :-)

Patrik L

Recent Customers

© Geobear 2023.