Geobear logo

Sveriges ledande företag inom sättningslösningar.

Vi använder vår injekteringsteknik med geopolymer för att lösa sättningsproblem på bara 1-2 dagar. Metoden är störningsfri och kostnadseffektiv jämfört med traditionella lösningar som pålning. En enkel och dammfri lösning för sättningar och sjunkande golv. Vi strävar mot att bli koldioxidneutrala.

Unika sättningslösningar för ditt hem

Sättningar inträffar när husets grund inte längre kan stödja vikten helt och hållet, vilket leder till strukturella skador. Att upptäcka sättningar i tid kan förhindra omfattande och kostsamma reparationer i framtiden.
Var uppmärksam på sprickor i väggarna, det tydligaste tecknet på sättningar. Sättningssprickor tenderar att vara bredare upptill än nertill och ha en bredd på minst 3 millimeter.

Om du misstänker att ditt hem har satt sig är det viktigt att prata med en av våra experter för att ta itu med problemet och förhindra ytterligare skador. Kontakta oss idag.

Hur löser vi sättningar på bara 1-2 dagar?

Roads & Highways
Railways
Ports & Airports
Utilities
Our solutions consolidate the underlying ground and increase its bearing strength, resulting in long-term foundation support.
We improve the strength of the ground beneath foundations in order to add loads, without any excavation.
Our geopolymer forms a water barrier to prevent the migration of water into a site. Seal and protect your structure.
Improve the bearing capacity of existing foundations to accommodate additional current or future loading.
Restore support. Our range of materials can fill pipelines, tunnels, sinkholes, culverts, basements, and voids.

Fem fördelar med vår lösning:

1. Störningsfri. Minimal störning för ditt hem medan arbetet utförs.

2. Snabb. Vi slutför arbetet hos dig inom 1 till 2 dagar.

3. Vi strävar mot att bli koldioxidneutrala. Vi använder material som har minimal påverkan på miljön.

4. Vi lämnar 10 års garanti. 2 år på det utförda arbetet och 10 år på vårt material.

5. Trygghet. Ledande teknik och expertis för långvariga resultat.

Our recent awards for innovation & excellence

Därför ska du välja Geobear för att lösa dina sättningsproblem

De flesta jobb är klara på bara 1-2 dagar.

Vi ger dig 10 års garanti på arbetet.

Geobears teknik har blivit certifierade av Carbon Footprint i Storbritannien, samma teknik som på den svenska marknaden

Damm- och störningsfri lösning, du kan bo kvar hemma!

70%

Snabbare lösning

Vi erbjuder ett icke-invasivt, snabbt sätt att åtgärda och reparera sättningar. Vi arbetar snabbt vilket resulterar i mindre störningar för dig. Du kan bo kvar i ditt hem under hela processen.

53%

Mindre koldioxid

Vi har blivit certifierade av Carbon Footprint, som drog slutsatsen att Geobears Geopolymerinjektering producerar 53,02% mindre utsläpp än den traditionella metoden.

20%

Mer kostnadseffektivt

Den övergripande processen är mer kostnadseffektiv eftersom varken schaktning och grävning behövs. Ditt hem kommer att lämnas rent och snyggt, slipp dammet.

Sättningslösningar för ditt hem: Snabbare, mer kostnadseffektiv och bättre för miljön

Letar du efter en lösning för sättningar i ditt hem? Vår innovativa injekteringsprocess är lösningen du behöver. Med 40 års erfarenhet och 200 000 framgångsrika projekt avklarade har vi förfinat våra material och processer för att ge det bästa resultatet.
Vårt material expanderar, packar och binder marken utan några grävningsarbeten eller schaktningar. Glöm skräckhistorierna som är förknippade med pålning och välj våra enkla injekteringar för en pålitlig lösning.

Traditionell pålning
Traditionell pålning kräver även dyrt grävarbete och schaktning.
Processen kan ta veckor eller månader när förberedelser och städning räknas in.
Du behöver utrymma ditt hem och extra kostnader för boende kan uppkomma.
Building image
Geopolymerinjektering
Ingen kostsam schaktning, jobbet utförs på 1-2 dagar och du kan bo kvar.
Vårt material härdar inom en timme. Du behöver inte vänta i dagar som med betong.
Geopolymerinjekteringar är mer kostnadseffektiva. Du kan använda dig av ROT-avdrag.

Kontakta våra experter

Fyll i dina kontaktuppgifter samt kort information om ditt problem så kan vi hjälpa dig att boka en sättningsbesiktning.
Vi kontaktar sedan dig för att diskutera ditt projekt.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Smidigt och professionellt!Bedömning på plats, beredning, utförande, återkoppling efter utfört arbete samt uppföljning har fungerat klanderfritt.Har anlitat GeoBear tidigare med samma resultat :-)

En av Geobears kunder.

Framgångsberättelser

Vi är så stolta över det arbete vi har gjort för att hjälpa våra kunder. Här är ett urval av våra senaste projekt.

Our Recent Customers

© Geobear 2023.